تصوير دو اسب در حال غروب آفتاب
اسب اصيل (عرب) نشأت گرفته از بين‌النهرين بوده كه به گواه تاريخ از اين منطقه به ساير نقاط دنيا راه يافته واكنون اين نژاد در دنيا به نام اسب عرب معروف شده است اين نژاد داراي توانمندي‌هاي فوق‌العاده است كه عبارتند از تركيب عالي بدني – دست و پاي محكم – خونگرم بودن كه در ورزشهاي استقامت و امور اصلاح نژادي از آن استفاده‌هاي زيادي شده است.
نظرات کاربران
UserName