رباخوار، محارب با خداست
#کمپین_ایران_بدون_ربا

🔸رباخوار، محارب با خداست

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName