برنامه 30ساله انگلیس برای جداسازی بحرین از ایران
نیروهای پلیس بحرین قبل از جدایی از ایران در سال 1331
"چارلز بلگریو" انگلیسی پایه گذار نیروی نظامی بحرین بود و ماموریت داشت در مدت ۳۰ سال اقامتش، زمینه را برای استقلال این جزیره فراهم کند
نظرات کاربران
UserName