تعدادي اسب با رنگهاي مختلف در حال دويدن روي برف
قابل توجه، اين که پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله نه تنها تعيين جايزه و شرط بندي را در مورد مسابقه اسب دواني جايز مي داند، بلکه گاه، مخارج جوايز برندگان مسابقه را نيز خود به عهده مي گيرد:امام باقر عليه السلام فرمود:"انّ رسول الله صلي الله عليه واله سابق بين الخيل، و اعطي السّوابق من عنده؛رسول خدا صلي الله عليه واله مسابقه اسب دواني ترتيب داده و جوايز را از مال خويش پرداخت. "رايت رسول الله صلي الله يلوي ناصية فرس باصبعه" رسول خدا صلي الله عليه واله را ديدم که با انگشت خويش موي پيشاني اسبي را مي پيچيد. "وهو يمسح وجه فرسه بردائها" و صورت اسب خود را با عباي خويش پاک ميکرد
نظرات کاربران
UserName