حدیثی از امام علی در مورد مشورت نکردن با دروغگو
نظرات کاربران
UserName