اسب سفيد
نژاد قديمي اسب اصيل اسپانيايي از منطقه‌اي به نام «اَندَلُس» در اسپانيا ريشه مي‌گيرد. قبل از قرون وسطي، اين اسب‌ها به دليل چابکي و نرمي حرکات، در جنگ‌ها بسيار مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. در قرون وسطي، به دليل سنگيني سلاح‌هاي جنگي، اسب‌هاي درشت هيکل تر ترجيح داده مي‌شدند تا اين که با رنسانس نرمي و سبکي حرکات اين اسب‌ها دوباره مورد توجه قرار مي‌گيرد. امروزه از اين نژاد به خصوص در نمايش‌ها و سيرک‌ها استفاده مي‌شود. بلندي اين اسب‌ها بين ???? تا ???? متر است و معمول‌ترين رنگ آن‌ها خاکستري است. رنگ آن‌ها با بالا رفتن سن به تدريج روشن تر مي‌شود. پال اسبان اصيل اسپانيايي بلند و حالت دار است.
نظرات کاربران
UserName