سوارکاري در حال پريدن از مانع از نماي زيرين
سوارکاري از ورزش‌هايي است که در چند دهه? اخير مورد توجه خاصي قرار گرفته‌است، با اين وجود سابقه‌اي طولاني داشته‌است و مي‌توان آن را از کهن‌ترين ورزش‌ها به‌شمار آورد. اين ورزش امروزه نه تنها به عنوان يک رقابت سالم و مفيد، بلکه به عنوان سرگرمي و به منظور گذراندن اوقات فراقت مورد توجه قرار گرفته‌است، و با اين که نسبت به بسياري از ورزش‌ها پرهزينه به نظر مي‌رسد، هر ساله تعداد بيشتري طرفدار به سوي خود جلب مي‌کند. سوارکاري ورزش، هنر و روش‌هايي است که به سوار شدن و هدايت کردن اسب مربوط مي‌شود. ويژگي اين ورزش اين است که انسان و مرکب (معمولاً اسب) را متحد مي‌سازد، بنابرين موفقيت اسب و سوارکار به ارتباط و اعتماد و احترامي که آن دو براي يک ديگر قائل‌اند، بستگي دارد.
نظرات کاربران
UserName