اسب سفيد
اسب سفيد اسبي است که پوستي صورتي و موهايي کاملاً سفيد داشته باشد. اين رنگ بسيار نادر و کمياب است و اکثر اسب‌هايي که سفيد ناميده مي‌شوند در واقع خاکستري هستند. حتي اگر تعداد اندکي موي سياه داشته باشند. بايد توجه داشت که اين رنگ نبايد را با زالي اشتباه گرفت، زيرا زالي اصلاً در خانواده اکوئيدا‌ها وجود ندارد. رنگ چشمان اسب‌هاي سفيد ممکن است آبي، فندقي يا قهوه‌اي باشد.
نظرات کاربران
UserName