اسب هاي اصيل انگليسي
اسب اصيل انگليسي ديرينه? طولاني‌اي ندارد و از آميزش اسب‌هاي اصيل عربي با اسب‌هاي محلي در انگلستان به وجود آمده‌است. بلندي جدوگاه اسب‌هاي اصيل انگليسي بين ???? تا ???? متر است. اسبان اين نژاد تيزپاترين اسب‌هاي دنيا هستند و از آن‌ها در مسابقات اسب‌دواني به خصوص مسابقات تاخت استفاده مي‌شود. اين اسب‌ها معمولاً در مسابقات درساژ و پرش نيز موفق هستند. اسب‌هاي اصيل انگليسي نسبتاً حساس، زودشکن و عصبي هستند، که با توجه به تقلا و ريسکي که حين مسابقات مي‌کنند قابل توجيه‌است.
نظرات کاربران
UserName