راننده این خودرو با گذاشتن قفسه کتاب درون خودرو خود فرصت مطالعه و کتابخوانی را برای سرنشینان ایجاد کرد.
🔹راننده این خودرو با گذاشتن قفسه کتاب درون خودرو خود فرصت مطالعه و کتابخوانی را برای سرنشینان ایجاد کرد.
#اجتماعی
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName