سه اسب قهوه اي و يک اسب سفيد در حال دويدن
اسب ها حيواناتي نجيب، باهوش و مهربان هستند و مي توانند هوش و توانايي کودکان را تقويت کنند البته اسب راني درماني به وسايلي از جمله حلقه‌هاي مخصوص راندن اسب، تجهيزات و مربيان حرفه اي نياز دارد و اين در حالي است که باشگاه هاي اسب راني در ژاپن به ازاي هر 45 دقيقه اسب راني از هر نفر در حدود 200 الي 300 يوان مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName