پس از سی سال اولین زیارت پدر و مادر شهید فرانسوی دفاع مقدس «کمال کورسل» بر سر مزار فرزندشان در قم
پس از سی سال اولین زیارت پدر و مادر شهید فرانسوی دفاع مقدس «کمال کورسل» بر سر مزار فرزندشان در قم/فردا

اخبار لحظه ای #قم 👇
t.me/joinchat/DT45oD8Ki483vK4Cfm4FBA
نظرات کاربران
UserName