جمعه ۲۷ مرداد، ۲۵ ذی القعده و مصادف با روز "دحوالارض" می باشد.
🗓 جمعه ۲۷ مرداد، ۲۵ ذی القعده و مصادف با روز "دحوالارض" می باشد.
🔺 روزه گرفتن در این روز، معادل ثواب 70 سال روزه گرفتن شمرده شده است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName