اسب کوچک پوني سفيد
نوعي اسب کوچک به نام پوني، به عنوان حيوان خانگي نگهداري مي‏شود. پوني براي زيستن به زميني کوچک و توجه و مراقبت زياد احتياج دارد. پوني‏ها بايد به طور مرتب فعاليت داشته باشند و سم‏هايشان هر چند هفته يک بار کوتاه و مرتب شود. (سم اسب‏ها مثل ناخن، دائم رشد مي‏کند.). تميز کردن دائمي پوست پوني باعث براق شدن و سلامت حيوان مي‏شود. هرگز پشت سرپوني يا هر اسب ديگري راه نرويد؛ چون ممکن است به طور ناگهاني لگد بزند.
نظرات کاربران
UserName