اسبي خاکستري ميان جنگل
تاريخ رام کردن اسب هنوز به درستي شناخته نشده‌است. باستان‌شناسان با توجه به قديمي‌ترين آثار بر جاي مانده از پيشينيان در رابطه با رام کردن اسب‌ها، معتقدند که اولين اسب‌هاي اهلي به بيش از سه هزار سال قبل از ميلاد برمي‌گردند. قبل از آن اسب به منظور تهيه? غذا شکار مي‌شده‌است. البته باستان‌شناسان در بعضي نقاط از اروپاي شرقي دهنه‌هايي پيدا کرده‌اند که به شش هزار سال قبل از ميلاد برمي‌گردند. اين نشان مي‌دهد که انسان از آن زمان سعي داشته‌است که اسب را رام کند و از آن بهره ببرد، ولي به دليل سرعت آن در فرار موفق نشده‌است. قديمي‌ترين آثار در اروپاي شرقي، شمال قفقاز و آسياي مرکزي يافت شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName