يک اسب قهوه اي و سفيد همراه با کره اش
اسب ترکمن اسبي است با اندامي متناسب و قدرتمند که از سرعت و چالاکي بالايي برخوردار است. در نتيجه پرورش و نگاهداري اسب هاي وحشي توسط سکاها، به تدريج اسب هايي برآمدند که احتمالا" اجداد اوليه اسب هاي ترکمن بوده اند. از گورهاي سکايي يافت شده در پازيريک واقع در کوه هاي آلتاي، آثاري از اسب ترکمن مربوط به 400 سال قبل از ميلاد به دست آمده است. حالت قرار گرفتن گردن، شکل و استخوان بندي صورت و ساير اندام هاي اين اسب ها خود دليل بر صحت اين مطلب است.
نظرات کاربران
UserName