اسبي با رنگ سمند همراه با کره اش
گفتني است برنامه‌هاي اشتباه ايران در نيم قرن گذشته لطمه زيادي به ذخيره ژنتيکي اسب‌هاي ترکمن زده‌است و متاسفانه تعداد اسب‌هاي ترکمن خالص و خوب به شدت کاهش يافته‌است. امروزه خالص‌ترين اسب‌هاي ترکمن ايران را در منطقه راز و جرگلان ترکمن صحرا از توابع استان خراسان شمالي مي‌توان يافت که بيشترين جمعيت اين اسب را دارا مي‌باشد. خوشبختانه در سال‌هاي اخير توجه بيشتري به توليد اسب‌هاي ترکمن شده‌است. تعدادي اندک و پراکنده از اين نژاد توسط علاقه مندان در تبريز ، اصفهان، تهران و همدان نيز نگهداري مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName