اسب سفيد
نژادهاي اسب زياد و متفاوت است. اين فراواني حاصل آميختگي اسب‌ها توسط انسان، و نيز انتخاب طبيعي مي‌باشد. به طور کلي اساس جدا کردن اسب‌ها از پوني‌ها، قد آن‌ها مي‌باشد. قد اسب (بلندي جدوگاه) بايد از ???? متر بيشتر باشد. با اين وجود استثنا نيز داريم (مثلاً فالابلا). در اينجا ليست بعضي از نژادهاي اسب را مي اوريم : 1- اصيل ترکمن 2- اصيل عرب 3- اصيل انگليسي (تروبرد) 5- کوارتر 6- آپالوسا 7- فالابلا 8- شاير 9- اصيل اسپانيايي 10- فريزين 11- انگليسي-عرب 12- پينت 13- بارب 14-
نظرات کاربران
UserName