نقاشي يک اسب آتشين
تاريخ تکامل اسب‌ها هنوز به طور دقيق مشخص نمي‌باشد. به طور مثال، زمان جدا شدن گونه‌هاي الاغ (اکووس آسينوس)، اسب‌هاي وحشي (اکووس فروس) و گورخر‌ها و اسب‌هاي اهلي (اکووس کابالوس) معلوم نيست. همچنين مشخص نيست گونه? اسب‌هاي اهلي حاصل انتخاب طبيعي هستند يا انتخاب مصنوعي توسط انسان. قديمي‌ترين سنگواره‌هاي مربوط به اين گونه به هفت هزار سال پيش از ميلاد باز مي‌گردند.
نظرات کاربران
UserName