اسب سياه
فريزين از جمله قديمي‌ترين نژادهاي اسب هاست. استخوان‌هاي سه هزار ساله? آن در اروپا در هلند کنوني يافته شده‌اند. ابتدا از فريزين براي کشيدن گاري استفاده مي‌شد. در قرون وسطي به دليل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه اش در دوئل براي از رو بردن حريف استفاده مي‌شد. قد متوسط فريزين بين ???? تا ???? متر است. بعضي ار فريزين‌ها به ???? متر نيز مي‌رسند. رنگ آن‌ها هميشه سياه يک دست است، مگر در صورت آميزش. به همين دليل به مرواريد سياه معروفند. پال و دم آن‌ها نيز مشکي، بلند و مجعد يا حالت دار است. حرکات اين اسب، به خصوص به هنگام يورتمه بسيار با وقار است. رفتار اين اسب‌ها به طلا معروف است، زيرا بسيار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگي زيادي دارند. همچنين در بسياري از مسابقات مثل درساژ بسيار خوب عمل مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName