چند اسب در حصار در فصل زمستان
آيا فکر نکرده ايد که چه خصوصيتي از اسب ذهن شما را بيشتر متوجه خود کرده است؟ ممکن است در نظر شما اسب حيواني خوش اندام، چابک، زيبا و با رنگ جذاب باشد. صحيح است اسب بجز استفاده هاي زيادي که در جنگ، کار و کشاورزي، شکار و مسافرت و غيره در قديم داشته است، در دنياي امروز در ورزش و تفريح مورد استفاده دارد و از نظر رنگ نيز بسيار مورد توجه انسان مي باشد. اغلب انسانها اسبهايي با رنگهاي جالب را بيشتر مي پسندند و امروزه يک خريدار .اسب مايل است که مبلغ خوبي براي اسبي با رنگ زيبا و مورد تقاضاي زياد پرداخت کند.
نظرات کاربران
UserName