اسب کوارتر آمريکايي با رنگ سمند
نژاد کوارتر آمريکايي بوده و از آميزش نژادهاي عرب، بارب و اسپانيايي به وجود آمده و با آميزش با اسب‌هاي اصيل انگليسي اصلاح يافته‌است. قد متوسط آن حدود ???? متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدني عضلاني دارد. سرعت اين اسب در مسافت‌هاي کوتاه بالاست و در مسابقات وسترن و رودئو مورد استفاده بسيار قرار مي‌گيرد. تقريباً همه? رنگ‌ها در اين نژاد ديده مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName