دو اسب با رنگهاي قهوه اي و خاکستري
اسب ترکمن اسبي است داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي از جمله: قد ??? تا ??? سانتيمتر، گوشهاي بلند ومتحرک، سينه فراخ و متناسب، کپل کم شيب با عرض خوب، مفاصل قوي، سم‌هاي محکم با زاويه مناسب، تحمل حرکات سنگين ورزشي و…است. رنگ‌هاي اصلي اين نژاد : کهر، نيله، کرنگ، سمند و قره کهر مي‌باشد. اسب ترکمن اندامي کشيده، دُمي باريک، سر و گردن زيبا دارد. براي اسب‌هاي بانژاد ترکمن درسال‌هاي گذشته ذخيره‌هاي ژنتيک اين اسب، تقاضاي جهاني يافته‌است. اسب ترکمن در نزد ترکمن‌ها پيشينه‌اي طولاني در سنن و زندگي صحرانشيني وجنگ وگريزها درگذشته داشته‌است.
نظرات کاربران
UserName