چند اسب خاکستري
اسب بلوچي معمولاً کهربايي، شاه‌بلوطي و يا خاکستري رنگ است. جثه? آن کوچک بوده و داراي گردني کشيده و پاهايي قوي ولي خوش‌حالت مي‌باشد. گوش‌هاي اسب بلوچي به سمت داخل تاب دارد و نوک آنها يکديگر را لمس مي‌نمايد. اين اسب از نظر ظاهري تاحدودي شبيه اسب نژاد کاتياواري هندي است و گمان مي‌رود نسبتي نيز با اسب‌هاي بارب سواحل بارباري در آفريقاي شمالي داشته باشد. از اسب بلوچي براي سواري‌هاي تفريحي و يا کشيدن گاري‌هاي کوچک استفاده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName