دو اسب با رنگهاي سمند و سفيد
اسب يا اسپ پستانداري است از خانواده? اکوئيدا است که از ديرباز در زمينه‌هاي کشاورزي، ترابري و همچنين در جنگ‌ها بسان ابزاري براي حرکت تند و ضربه زدن به سيستم‌هاي دفاعي دشمن بهره مي‌بردند. نام اسب همواره با واژه‌هايي مانند چابکي همراه بوده‌است. پيشينيان براي اسب‌هاي خود احترام بسياري قائل بودند به گونه‌اي که صاحب اسب، نياکان اسب نژادين خود را تا ?? نسل پشت مي‌دانست و به هنگام مرگ اسبش به شدت غمگين مي‌شد. همچنين اسب را جانوري نجيب نيز مي‌شناسند. ولي در هنگام خشم اسب نزديکي به او بسيار خطرناک است.
نظرات کاربران
UserName