مذاکره ظریف و موگرینی در تهران
🔺مذاکره ظریف و موگرینی در تهران/ تیم زنانه اتحادیه اروپا و تیم تمام مردانه وزارت خارجه ایران

@khabare_vijeh100
نظرات کاربران
UserName