معماري و طراحي داخلي کتابخانه ملي اتريش
معماري به نام chris precht نقشه کتابخانه ملي اتريش را که در شهر وين قرار دارد طراحي کرده است. اين کتابخانه در حاشيه يک پارک قرار دارد، اين پروژه به شکل يک مارپيچ است و سالن نمايشگاه آن در زيرزمين واقع شده است.
بدنه ي اين بناي زيبا با موزاييک هاي کريستالي نما شده است و اين باعث مي شود که روشنايي روز به داخل ساختمان وارد شود. اين بنا مزاحمتي براي تردد عمومي در خيابان ها ايجاد نمي کند. روي بام هلالي شکل اين امارت يک باغ زيبا احداث شده است. خياباني براي تردد اضطراري اتومبيل ها در زير اين ساختمان قرار دارد که دسترسي کاربران را به ورودي بنا امکان پذير مي کند.
نظرات کاربران
UserName