آفتاب پرستي در حال حرکت
آفتاب‌پَرَست يکي از خزندگان است از خانواده? آفتاب‌پرستان و يکي از معروف‌ترين انواع خزنده به‌شمار مي‌آيد. طول بدن آن‌ها از ??? سانتي‌متر تا ?? سانتي‌متر متغير است. واژه? انگليسي آن يعني Chameleon (کَمِليون) ريشه يوناني????????? (خامايلئون) دارد. گونه هاي مختلف آفتاب پرست مي توانند رنگ خود را تغيير دهند و به رنگ هاي گوناگوني مانند صورتي، قرمز، نارنجي، سبز، سياه، قهوه اي و زرد در بيايند. آن ها اين توانايي را به دليل سلول هاي رنگيزه دار ويژه اي به نام كروماتوفور كه در پوست خود دارند، به دست آورده اند. اين سلول ها به پيام هاي هورموني و عصبي پاسخ مي دهند و باعث تغيير رنگ پوست آفتاب پرست مي شوند.
نظرات کاربران
UserName