آفتاب پرست
گونه هاي مختلف آفتاب پرست مي توانند رنگ خود را تغيير دهند و به رنگ هاي گوناگوني مانند صورتي، قرمز، نارنجي، سبز، سياه، قهوه اي و زرد در بيايند. آن ها اين توانايي را به دليل سلول هاي رنگيزه دار ويژه اي به نام كروماتوفور كه در پوست خود دارند، به دست آورده اند. اين سلول ها به پيام هاي هورموني و عصبي پاسخ مي دهند و باعث تغيير رنگ پوست آفتاب پرست مي شوند.کليپي از تغيير رنگ شگفت انگيز آفتاب پرست در مقابل رنگ هاي مختلف را مشاهده نمايد .
نظرات کاربران
UserName