مرغ ماهي خوار در حال پريدن
پرنده اي از راسته پرده پايان با پاي کوته و دمي دراز و نوکي خميده همانند قلاب. داراي بدني عظيم الچثه . محل زندگي وي در رودخانه ها و دريا ها و مناطق معتدل و سردسير است .
نظرات کاربران
UserName