گوريل
"گوريل‌ها در جنگلهاي استوايي و نيمه استوايي زندگي مي‌کنند و زيستگاهشان درصد کوچکي از آفريقا را شامل مي‌شود و بيشتر گوريل‌ها در ارتفاعات زندگي مي‌کنند و زيستگاه گوريل‌هاي کوهستاني در کوه «آلبرت ريفت» و جنگلهاي مرتفع «ويرونگا ولکانوئوس» در ارتفاعات ???? متري تا ???? متري است. گوريل‌هايي که در سرزمينهاي پست زندگي مي‌کنند در جنگلهاي انبوه و مرداب‌ها و باتلاق‌هاي پايين‌تر از سطح دريا زندگي مي‌کنند
"
نظرات کاربران
UserName