گوريل در حال فرياد زدن
گوريل‌ها از بزرگترين نخستي‌ها هستند. اين حيوانات خشکي‌زي هستند و در جنگل‌هاي آفريقا زيست مي‌کنند. گوريل‌ها به دو گونه تقسيم شده‌اند و هر کدام از آن دو گونه خود به ? يا ? زيرگونه تقسيم گشته‌است. «دي.ان.اي» گوريل‌ها ???-??? با «دي.ان.اي» انسان يکسان است و بعد از دو گونه شامپانزه نزديکترين خويشاوند نوع انسان است
نظرات کاربران
UserName