ادغام عينک در چتر، يک مفهوم ساده
محصول «عينک چتر» توسط استوديوي طراحي 25togo در اطراف تصور يک مفهوم ساده، ادغام عينک با چتر جهت قادر بودن به ديدن آنچه در اطراف رخ مي دهد در حالي که هنوز از باران محافظت مي شود.
نظرات کاربران
UserName