فولکس واگن کم مصرف‌ترين ماشين جهان را ساخت
در حالي که کم مصرف‌ترين ماشين‌هاي هايبريدي امسال، حدود چهار ليتر بنزين در هر صد کيلومتر مصرف مي‌کنند و ميزان توليد دي اکسيد کربن آن‌ها حدود صد گرم در هر کيلومتر است، فولکس واگن با‌ رونمايي از مدل XL1 در نمايشگاه خودروي قطر، رکوردي به ثبت رساند که تا پيش از اين دست‌نيافتني به نظر مي‌رسيد. مصرف سوخت اين ماشين دو نفره ?.?? ليتر در هر صد کيلومتر است و تنها ?? گرم در هر کيلومتر دي اکسيد کربن توليد مي‌کند. به بيان ديگر، اين فولکس‌واگن با ده ليتر سوخت مي‌تواند ??? کيلومتر حرکت کند. XL1 حاصل پروژه ماشين يک ليتري فولکس واگن است. اين پروژه در آغاز هزاره جديد ميلادي توسط فرديناند پِيچ، مدير وقت فولکس واگن معرفي شد. هدف فولکس واگن در اين پروژه، ساخت ماشيني بود که مصرف سوخت آن يک ليتر در هر صد کيلومتر باشد. XL1 سومين ماشيني است که در اين پروژه ساخته شده است و اکنون نشان داد که اين هدف دست يافتني است.
نظرات کاربران
UserName