روستايي با خانه هاي به رنگ آبي
بزرگترين روستا در ايالت راجستان هند است که خانه هاي آبي رنگ در آنجا به وفور ديده مي شوند ولي از دليل واقعي انتخاب رنگ آبي بصورت همگاني آنهم براي محل سکونت اهالي، اطلاعي در دست نيست.
نظرات کاربران
UserName