پس زمينه شرکت APPLE
نماد اصلي اپل که قبلا سيب رنگين کمان که يک گاز از کنار آن گرفته شده بود در سال ???? نماد اپل تک رنگ شد بدون اينکه رنگ خاصي براي آن به کار رود، براي مثال سيب بر روي PowerMac G? و Apple iMac خاکستري است، در Mac OS X به صورت پيش فرض آبي است. در صفحه بوت OS X ???? و OS X ???? رنگ کرومي دارد و بر روي iBook و PowerBook G? وMacBook Pro سفيد است. نماد اپل يکي از شناخته شده‌ترين نمادها در جهان است و به طور برجسته در تمامي محصولات اپل و فروشگاه‌ها ديده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName