پس زمينه شرکت APPLE
نماد اپل يکي از شناخته شده‌ترين نمادها در جهان است و به طور برجسته در تمامي محصولات اپل و فروشگاه‌ها ديده مي‌شود. نماد قبلي اپل توسط استيو جابز و رون وين طراحي شده بود که ايزاک نيوتن را نشان مي‌داد درحالي که زير يک درخت سيب نشسته‌است ولي اين طرح خيلي زود با طرح مشهور سيب رنگين کمان که يک گاز از کنار آن گرفته شده تعويض شد. در سال ???? نماد اپل تک رنگ شد بدون اينکه رنگ خاصي براي آن به کار رود، براي مثال سيب بر روي PowerMac G? و Apple iMac خاکستري است، در Mac OS X به صورت پيش فرض آبي است. در صفحه بوت OS X ???? و OS X ???? رنگ کرومي دارد و بر روي iBook و PowerBook G? وMacBook Pro سفيد است. نماد اپل يکي از شناخته شده‌ترين نمادها در جهان است و به طور برجسته در تمامي محصولات اپل و فروشگاه‌ها ديده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName