پس زمينه شرکت APPLE
نماد اصلي اپل توسط استيو جابز و رون وين طراحي شده بود که ايزاک نيوتن را نشان مي‌داد درحالي که زير يک درخت سيب نشسته‌است . هرچند اين طرح خيلي زود با طرح مشهور سيب رنگين کمان که يک گاز از کنار آن گرفته شده تعويض شد. اين يکي از طرحهايي بود که راب يانوف در سال ???? به جابز نشان داده بود. در سال ???? نماد اپل تک رنگ شد بدون اينکه رنگ خاصي براي آن به کار رود.
نظرات کاربران
UserName