پس زمينه سيب گاز زده شرکت APPLE
اپل همزمان با ارائه محصول جديد خود آيفون، بخش‌هايي از وب‌سايت خود را تغيير شکل داد. در واقع apple يکي از شرکت‌هاي بزرگ تجاري‌است که تابوشکني کرده و توانست براي سايت خود پس‌زمينه تيره برگزيند و به اصطلاح light on dark شود. اين تغيير از صفحه اصلي سايت اپل آغاز شده و به نظر مي‌رسد دامنه‌اش به ساير صفحات اين سايت گسترش خواهد يافت. هرچند که تمامي صفحات اين سايت تغيير نکرده‌اند ولي استفاده از انعکاس نور عکس‌ها و جسارت اين شرکت در تغيير دادن صفحه خانگي خود ستودني است. به‌غير از صفحه اول بقيه صفحات هنوز گرافيک اوليه را دارد.
نظرات کاربران
UserName