والپيپر سيب گاز زده شرکت APPLE
براي چند سال عملکرد اپل تحت مديريت جان اسکالي بسيار موفق بود و زماني 15 درصد از صنعت کامپيوترهاي شخصي را به خود اختصاص داد. اين همزمان با موفقيت سيستم عامل، مايکروسافت به نام ويندوز بود. در اين زمان اپل اولين کامپيوتر قابل حمل خود را در سال 1989 معرفي کرد. سرانجام جان اسکالي در سال 1993 در پي شکست کامپيوتر جيبي جديد اپل به نام نيوتون، کنار گذاشته شد.
نظرات کاربران
UserName