تصاوير جنگ ويتنام
جنگ ويتنام (به انگليسي: Vietnam War) نام مجموعه عمليات و درگيري‌هاي نظامي است که ازسال ???? تا ???? بين نيروهاي ويتنام شمالي و جبهه ملي آزاديبخش ويتنام جنوبي (معروف به «ويت‌کنگ») از يک سو، و نيروهاي ويتنام جنوبي و متحدانش (به ويژه آمريکا)، از سوي ديگر رخ داد. هدف نيروهاي ويتنام شمالي و ويت‌کنگ‌ها بيرون راندن آمريکا و متحدانش از ويتنام و سرنگون کردن حکومت ويتنام جنوبي و ايجاد کشور واحد ويتنام بود. تمام اين هدف‌ها در پايان جنگ ويتنام تامين شد و کشوري که امروز جمهوري سوسياليستي ويتنام نام دارد به وجود آمد.
نظرات کاربران
UserName