والپيپر سيب گاز زده شرکت APPLE
يکي از ويژگيهاي جديد Lion (سيستم عامل جديد اپل) Mission Control است. يک ديد کلي از Expose ، Dashboard ، Spaces و برنامه اي تمام صفحه. اين ويژگي به ما اين امکان را مي دهد که يک ديد کلي بر روي تمام برنامه هايي که بر روي مک در حال اجرا مي باشند داشته باشيم. همچنين خوشه هايي از برنامه هايي را نشان مي دهد که هر کدام چند پنجره ي باز دارند و آنها را با هم گروه بندي مي کند. اين قابليت نيز وجود دارد که با کشيدن انگشتانمان بر روي صفحه و يا تنها با يک کليک بتوانيم بين برنامه ها سوئيچ نماييم.
نظرات کاربران
UserName