بازي با ماه بر روي سطح دو بعدي
در صورتيکه عکس داراي پرسپکتيو مناسبي باشد ، تصوير عمق را به بيننده القا مي کند.
عمقي که به نظر ما مي آيد همان سه بعدي بودن است، هرچند که در کل ما عکسي دو بعدي خواهيم داشت . با استفاده از نکات چون « استقاده از سايه هايي که از کنار بازتاب شده اند، استفاده از رنگ هاي تند، قرار دادن يک شئ را نزديک دوربين و شي ديگر دورتر از دوربين براي بيان فاصله » مي توان مقداري عمق به تصوير بخشيد.
در تصاوير بالا با استفاده از همين امکان (عمق ديدگاني تصوير) تصاوير زيبايي از ماه گرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName