صورت يک گورخر از نماي نزديک
گور خر جانوري از خانواده اسب و بومي آفريقاي مرکزي و جنوبي است. اين جانور به خاطر خطوط سياه و سفيد روي بدنش معروف است. اين خطوط معمولاً بر روي سر گردن و تنه به صورت عمودي وجود دارد. اين نوارهاي سياه و سفيد در استتار گور خرها از ديد صيادان موثراند. البته گورخري که بهرام گور، مطابق افسانه‌هاي ايراني، صيد مي‌کرد اين نوع گورخر مثل گورخرهاي آفريقايي سياه و سفيد نيست و پوستي ساده و به رنگ زرد اخرايي دارد و به گورخر ايراني مشهور است.
نظرات کاربران
UserName