برگ سبز پيچي
رنگ برگ‌ها به خاطر وجود رنگدانه در گياه است. گياهاني كه رنگ سبز دارند داراي سبزينه يا كلروفيل هستند. براي جداسازي رنگدانه‌هاي برگ بايد برگ را در حلال مناسبي مانند الكل بريزيم تا رنگدانه در آن حل گردد. براي بهتر شدن تأثير اين كار مي‌توانيم آنرا ريز كنيم ، هم بزنيم و گرما بدهيم. از حمام بخار نيز ميتوان براي جداسازي رنگدانه از حلال استفاده كرد.
نظرات کاربران
UserName