خانه اي به سبک چيني روي درياچه کنار جنگل
يک خانه مکاني است براي استراحت کردن، زندگي کردن و آسودن. در اين مکان معمولاً يک فرد و يا يک گروه که گاه تشکيل يک خانواده را مي‌دهند زندگي مي‌کنند و وسايل خود را در آن نگهداري مي‌کنند. در فرهنگ سنتي و عامه ايراني گاه از اصطلاح «چهار ديواري» به جاي خانه استفاده مي‌شود. خانه معمولاً خصوصي‌ترين ملک يک فرد يا يک گروه (گاه خانواده) در اجتماع است که از امنيت و حريمي مشخص و ويژه برخوردار است. امروزه به دليل کمبود زمين در شهرها خانه‌ها بيشتر به صورت آپارتمان ساخته مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName