تصاويري زيبا و ديدني از کشور آرژانتين
آرژانتين کشوري است در آمريکاي جنوبي. پايتخت آن بوئنوس آيرس است. کشف و استعمار آرژانتين در اوايل سده شانزدهم از سوي اسپانياييها آغاز شد. مهم‌ترين کاشفان اروپايي آرژانتين عبارت‌اند از: آمريگو وسپوجي (1502.م)_ خواندياز دوسولي (1516.م)_ فرديناند ماژلان(1520.م). در سال 1776.م سرزمين ريودولاپلاتا شامل آرژانتين_بوليوي_پاراگوئه و اوروگوئه به مرکزيت بوئنوس آيرس تحت رياست نايب اللسلطنه اسپانيا تشکيل يافت تا اينکه در سال 1816.م بوئنوس آيرس و سرزمينهاي مجاور آن بنام ايالات متحده لاپلاتا استقلال يافت.
نظرات کاربران
UserName