سيب گاز زده نماد شرکت APPLE
رياست شرکت اپل برعهده"استيو جابز " است. او در سال1976 با ارائه رايانه اپلii به پسند عام قرارگرفتن مفهوم رايانه خانگي کمک بسيار کرد.بعدها او يکي از اولين افرادي بود که به ارزش تجاري بالقوه رابط گرافيکي کاربر و موشواره اي که در مرکز تحقيقات شرکت زيراکس در پالوالتو ساخته شده بود آگاه گشت و برافزوده شدن اين فناوريهاي نوين به رايانه اپل مکينتاش نظارت کرد. امروزه به عنوان مدير ارشد عملياتي شرکت اپل , جابز به نجات دهنده اصلي اين شرکت معروف شده است خصوصا پس از به نتيجه رسيدن ايده وي که وي اصرار و علاقه اي شخصي به آن داشته است يعني آي پاد.
نظرات کاربران
UserName