والپيپر شرکت APPLE
کمبودها و نقايص سيستم عامل mac : حالت تک پردازشي (البته در نسخه‌هاي اوليه اين سيستم‌عامل) يا چند پردازشي اشتراکي (در نسخه‌هاي بعدي)، امکان مديريت حافظه با مقدار محدود، عدم استفاده از حافظه حفاظت شده، و احتمال تداخل با نسخه‌هاي جديدتر سيستم‌هاي عامل ديگري که قابليت‌هاي جديدي (نظير استفاده از شبکه) را فراهم مي‌کنند، از جمله کاستي‌هاي اين سيستم‌عامل به حساب مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName