والپيپر سيب گاز زده شرکت APPLE
بيش از 90% کامپيوترهاي مورد استفاده امروز PC هستند و بيشتر توسعه دهندگان نرم افزار مايل به توسعه نرم افزار براي بازار گسترده تر هستند. به همين دليل در مقايسه با مکينتاش، تعداد نرم افزارهاي مناسب براي PC بسيار بيشتر است. خيلي از شرکتهاي نرم افزاري که قبلاً بر نرم افزارهاي مکينتاش متمرکز بودند، تمرکز و تأکيد بر مکينتاش را کنار گذاشته و نسخه PC نرم افزارهاي خود را نيز روانه بازار مي کنند. ساير شرکتها هم در حال رها کردن مکينتاش براي هميشه هستند. براي مثال، شرکت Autodesk، ناشر نرم افزار معروف و پرفروش Autocad، توليد نسخه کم فروش مکينتاش نرم افزار خود را به کلي کنار گداشته تا بر روي نسخه ويندوز آن تمرکز کند. حتي شرکتهايي که پشتيباني از مکينتاش را کماکان ادامه مي دهند، نسخه مکينتاش نرم افزارشان را خيلي ديرتر و حتي بدون برخي امکانات نسخه ويندوز (PC) به بازار مي فرستند.
نظرات کاربران
UserName